UNA DECISIÓ ESTRATÈGICA IMPRESCINDIBLE PER LA SUPERVIVÈNCIA DE L'EMPRESA