El Pla Estratègic:

  • Implica a totes les Àrees de l'Empresa.

  • Contempla les necessitats inherents als nivells d'exigència marcats pel CEO

  • Dota dels recursos necessaris per al compliment de les metes