La Transformació Digital Interna. UNA DECISIÓ ESTRATÈGICA IMPRESCINDIBLE PER LA SUPERVIVÈNCIA DE L'EMPRESA

 • L'empresa d'avui desenvolupa les seves activitats en un món cada més competitiu i globalitzat, el que ha derivat en una major complexitat. Tot i que la tendència és dissenyar estructures organitzacionals menys jeràrquiques, cada vegada es requereix major dinamisme en el CONTROL DE GESTIÓ de l'Empresa.
 • Sorgeix llavors la necessitat de DIGITALITZAR COMPLETAMENT L'EMPRESA per assegurar-nos que les decisions preses pels responsables s'assemblen a ELS OBJECTIUS MARCATS EN EL PLA ESTRATÈGIC DE L'ORGANITZACIÓ
 • Reforça la idea de la DIGITALITZACIÓ el fet que els recursos són escassos i costosos, hi ha desviacions sobre els objectius estratègics definits i excessiva discrecionalitat en les decisions així com diferents motivacions en les persones. En definitiva aquests mecanismes de control han d'assegurar que les activitats internes de l'empresa són coherents amb l'entorn i amb els objectius definits per l'Alta Direcció.

 

Aquest gràfic mostra el que seria un control de gestió empresarial totalment Digital i integrat. No és un procés que pugui aconseguir-se de la nit al dia, però una Empresa que hagi emprès aquest procés en la seva totalitat disposaria de manera immediata de les següents avantatges:

 • Aconseguir el compliment d'objectius.
 • Ajudar a la presa de decisions
 • Anticipar problemes futurs.
 • Controlar l'evolució del negoci.
 • Implantar un sistema de retribució variable.
 • Donar suport al quadre de comandament i els indicadors clau.
 • Controlar millor els recursos consumits.
 • Assignar responsabilitats i avaluar el seu compliment.
 • Comprovar l'efectivitat de la planificació estratègica

Des Transform I Acció podem ajudar-los a aconseguir tots aquests avantatges estratègiques d'una manera ràpida i efectiva.

Comparteix aquesta entrada

Comentaris (0)

Deixa un comentari