LES DUES DIMENSIONS DEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL: EXTERNA I INTERNA

La Transformació Digital és una obligació per a les Empresas sigui quin sigui el seu volum, sector o producte degut a què hi ha un nou tipus de Client, permanentment connectat, molt ben informat i que comparteix informació a través de múltiples vies.

 

La Tecnologia serveix com a plataforma per a la infraestructura, que és operada per les PERSONES A TRAVÉS DELS PROCESSOS.

 

Des de Transform i Acció posem a disposició de les Organitzacions el nostre Coneixement, Capacitat de Gestió i Models de Servei per tal d’ajudar-les en aquest repte.

 

 

En aquest gràfic podem observar com cada un dels tipus de Transformació Digital afecta en diferent mesura a cadascuna de les àrees de l'empresa.

No obstant això, no vol dir que aquestes àrees siguin estanques a la feina de les altres, sinó el pes que recau sobre cadascuna d'elles en tots dos processos.

Comparteix aquesta entrada

Comentaris (0)

Deixa un comentari