• Slider Home 01
  Slider Home 01
  Slider Home 01
  Slider Home 01
  Slider Home 01
  Slider Home 01
  ]
  Slider Home 01

Acompanyament Estratègic de l'Empresa per a la seva Transformació Digital. Internacionalització. Planificació Estratègica.

Les Empreses requereixen un procés d’actualització continu dels seus models de negoci al estar sotmeses a un procés de globalització que fa perillar la seva competitivitat.

LA INCORPORACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES I PROCESSOS AFECTA A L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I AL MODEL DE NEGOCI DE LA EMPRESA, INCREMENTANT LES VENDES I OPTIMITZANT  ELS SEUS RECURSOS I INFRAESTRUCTURA SI S’IMPLANTEN CORRECTAMENT.

Serveis

Aquests són els Processos Estratègics en els quals Transform I Acció pot ajudar per transformar seva Empresa

Transformació Digital Externa

La Transformació Digital Externa és una obligació per a les Empresas sigui quin sigui el seu volum, sector o producte degut a què hi ha un nou tipus de Client, permanentment connectat, molt ben informat i que comparteix informació a través de múltiples vies.

Transformació Digital Interna

La Transformació Digital Interna és el procés que permet el creixement permanent i sostenible de l'organització

Planificació Estratègica

El Pla Estratègic d'una Organització defineix la posició que l'empresa ocuparà dins el mercat en un lapse temporal que abasta dels 2 als 5 anys des de l'arrencada del mateix.

Internacionalització

L'Expansió Internacional és l'estratègia de creixement empresarial per excel·lència i, també, la més arriscada

Qui som?

Transform i Acció neix amb la vocació d'ajudar les empreses a resistir les pressions externes que posen en perill la seva consolidació, creixement i fins i tot la seva continuïtat ...

ÉS CRÍTIC PER A LES EMPRESES PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA NECESSITAT D’EMPRENDRE ELS PROCESSOS D’INTERNACIONALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ DIGITAL I PLA ESTRATÈGIC...

Llegir més...

Blog

Últimes noticies en transformiaccio.com.